Turinio auditas

91%
Audito nr. Data Kur Svarbumas Komentaras Pakomentavo
1 2023-09-30 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
b) Mobile navigacija
c) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
d) Banerius sukelti
e) Debugerį išjungti
 

Agnė Songailė
Audito nr. Data Kur Svarbumas Komentaras Pakomentavo
4 2023-09-30 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Klasę, kuriai vadovauja. Mokykla parašė: priskirs rugsėjo 1 dieną.
Pareigybės aprašymus. Mokykla parašė: priskirs rugsėjo 1 dieną.

Agnė Songailė
87 2023-09-30 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti techninių/aptarnaujančių (ne pedagogų) darbuotojų, pvz. sargas, valytoja ir pan.:
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašą (tik dokumentą, be darbuotojų vardų, pavardžių ir parašų).

Mokykla parašė: visos pareigybinės bus atnaujintos rugsėjo mėnesį.

Agnė Songailė
114 2023-09-30 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Mokykla parašė: kad pateiks rugsėjo mėnesį.

Prašome pateikti
Už civilinę saugą atsakingą asmenį.
Civilinės saugos dokumentus -  tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Agnė Songailė
133 2023-09-30 Ugdymo aplinka Neutrali

Mokykla parašė: pateisk vėliau

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Agnė Songailė
Audito nr. Data Kur Svarbumas Komentaras Pakomentavo
52 2023-09-30 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius/trūkstamus biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Agnė Songailė
Audito nr. Data Kur Svarbumas Komentaras Pakomentavo
193 2023-09-30 Vadovų darbotvarkė Neutrali Agnė Songailė
Audito nr. Data Kur Svarbumas Komentaras Pakomentavo
216 2023-09-30 Priklausomybės ligų vaikų ir jaunimo reabilitacijos skyriaus mokytojų darbo laikas Neutrali Agnė Songailė
Audito nr. Data Kur Svarbumas Komentaras Pakomentavo
2 2023-09-30 Administracija Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys administracijos bei pagalbiniai darbuotojai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

--------------------

Pateikite administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):
Nuotraukas kitiems adm. darbuotojams - neprivaloma, bet rekomenduojame.
Metines vadovo veiklos ataskaitas - direktoriui.
Gyvenimo aprašymus (CV) - mokykla parašė nedės.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kabineto numerį - mokykla parašė nėra.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Pareigybės aprašus - visiems.
Kabineto numerį - mokykla parašė nėra.
Nuotraukas ​​​​​​​- neprivaloma, bet rekomenduojame.

Agnė Songailė
6 2023-09-30 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Agnė Songailė
7 2023-09-30 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai Agnė Songailė
9 2023-09-30 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Agnė Songailė
11 2023-09-30 Centro taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos funkcijas.

Agnė Songailė
19 2023-09-30 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Agnė Songailė
27 2023-09-30 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Agnė Songailė
32 2023-09-30 1,2% parama Rekomendacija Agnė Songailė
34 2023-09-30 Ugdymas Neutrali Agnė Songailė
35 2023-09-30 Ugdymo organizavimas Neutrali Agnė Songailė
41 2023-09-30 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote/kokiuose dalyvaujate.

 

Agnė Songailė
43 2023-09-30 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Agnė Songailė
44 2023-09-30 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Agnė Songailė
45 2023-09-30 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Agnė Songailė
46 2023-09-30 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Agnė Songailė
47 2023-09-30 Nuostatai Bendrieji reikalavimai Agnė Songailė
53 2023-09-30 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai Agnė Songailė
54 2023-09-30 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Agnė Songailė
56 2023-09-30 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.

Agnė Songailė
62 2023-09-30 Konsultacinis-mokymo centras Neutrali Agnė Songailė
63 2023-09-30 Vizija, misija, vertybės ir tikslai Neutrali Agnė Songailė
68 2023-09-30 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Agnė Songailė
74 2023-09-30 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Agnė Songailė
77 2023-09-30 Versija neįgaliesiems Neutrali Agnė Songailė
78 2023-09-30 Svetainės medis Neutrali Agnė Songailė
79 2023-09-30 Apie konsultacinį-mokymo centrą Neutrali Agnė Songailė
80 2023-09-30 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Agnė Songailė
82 2023-09-30 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Agnė Songailė
83 2023-09-30 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Agnė Songailė
86 2023-09-30 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Agnė Songailė
104 2023-09-30 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Agnė Songailė
107 2023-09-30 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Agnė Songailė
115 2023-09-30 Konsultacinio-mokymo centro simboliai Neutrali Agnė Songailė
116 2023-09-30 Tradiciniai renginiai Neutrali Agnė Songailė
118 2023-09-30 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Agnė Songailė
123 2023-09-30 Bendradarbiavimas Neutrali Agnė Songailė
125 2023-09-30 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali Agnė Songailė
129 2023-09-30 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Agnė Songailė
130 2023-09-30 Slapukų politika Neutrali Agnė Songailė
145 2023-09-30 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Agnė Songailė
156 2023-09-30 Turinio auditas Neutrali Agnė Songailė
160 2023-09-30 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Agnė Songailė
161 2023-09-30 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai Agnė Songailė
162 2023-09-30 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai Agnė Songailė
163 2023-09-30 Savivalda Neutrali Agnė Songailė
165 2023-09-30 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Agnė Songailė
168 2023-09-30 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Agnė Songailė
171 2023-09-30 Priėmimas į konsultacinį-mokymą centrą Rekomendacija

Pateikite naujausią ir aktualią informaciją apie priėmimą į Jūsų švietimo įstaigą.

Agnė Songailė
172 2023-09-30 Centro metodinė taryba Bendrieji reikalavimai Agnė Songailė
174 2023-09-30 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai Agnė Songailė
175 2023-09-30 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Agnė Songailė
176 2023-09-30 Covid-19 Bendrieji reikalavimai

 

 

Agnė Songailė
177 2023-09-30 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai Agnė Songailė
178 2023-09-30 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai Agnė Songailė
179 2023-09-30 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai Agnė Songailė
180 2023-09-30 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai Agnė Songailė
181 2023-09-30 Pranešėjų apsauga Bendrieji reikalavimai Agnė Songailė
182 2023-09-30 ES finansuojami projektai Rekomendacija

Vykdytojas savo interneto svetainėje (jei tokią turi) privalo paskelbti informaciją apie įgyvendinamą projektą: įvardinti projekto tikslus, apibūdinti siekiamus rezultatus, naudą, nurodyti fondą, iš kurio projektas gavo finansavimą. Viešinant projektą savo interneto svetainėje, projekto vykdytojas turi naudoti pilnos versijos 2014–2020 m. ES fondų logotipą matomoje svetainės puslapio vietoje, kad atsidarius puslapį vartotojui aiškiai matytųsi, t. y. neslenkant puslapiu žemyn.

Mokykla parašė:  informacija bus pateikta prie projektinių veiklų.

Agnė Songailė
183 2023-09-30 Kiti projektai Neutrali

Įdėjau naujieną Mokytojų apklausos rezultatai, tai labai maži paveiksliukai https://vlauz.svetainesmokykloms.lt/lt/naujienos/projektine-veikla/2022/01/mokytoju-apklausos-rezultatai, turinys kopintas iš čia https://www.lauzikocentras.lt/veikla/projektai/sveika-mokykla

Agnė Songailė
192 2023-09-30 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Neutrali Agnė Songailė
197 2023-09-30 Ekstremalių situacijų valdymo grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Agnė Songailė
198 2023-09-30 Centro veiklos kokybės įsivertinimas Neutrali Agnė Songailė
199 2023-09-30 Gydymo įstaigos Neutrali Agnė Songailė
200 2023-09-30 Informacija apie reorganizaciją Neutrali Agnė Songailė
201 2023-09-30 ES Erasmus plus "PAW" Neutrali Agnė Songailė
202 2023-09-30 „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena“ Neutrali Agnė Songailė
203 2023-09-30 "Šalin visus barjerus" Neutrali Agnė Songailė
204 2023-09-30 Sveika mokykla Neutrali Agnė Songailė
205 2023-09-30 Vilnius-700 Neutrali Agnė Songailė
206 2023-09-30 ,,Įveikiame kartu“ Neutrali Agnė Songailė
207 2023-09-30 Magnemathicts Neutrali

Gal galima padaryti mūsų psl., kad paveikslėlis rodytų papaudus atsidarytų pusl. kaip čia https://www.lauzikocentras.lt/veikla/projektai/magnemathics

Agnė Songailė
208 2023-09-30 Bendra informacija apie ugdymą Bendrieji reikalavimai

Pateiks struktūrą.

Agnė Songailė
209 2023-09-30 Darbo taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos funkcijas
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Agnė Songailė
210 2023-09-30 Vaiko raidos centro mokytojų darbo laikas Neutrali Agnė Songailė
211 2023-09-30 Onkohematologijos skyriaus mokytojų darbo laikas Neutrali Agnė Songailė
212 2023-09-30 Vilniaus psichiatrijos ligoninės vaikų ir paauglių skyriaus mokytojų darbo laikas Neutrali Agnė Songailė
213 2023-09-30 Infekcinių ligų skyriaus mokytoju darbo laikas Neutrali Agnė Songailė
214 2023-09-30 Vaikų neurologijos skyriaus mokytojų darbo laikas Neutrali Agnė Songailė
215 2023-09-30 Traumatologijos ortopedijos ir chirurgijos skyriaus mokytojų darbo laikas Neutrali Agnė Songailė
218 2023-09-30 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys administracijos bei pagalbiniai darbuotojai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

--------------------

Pateikite administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):
Nuotraukas kitiems adm. darbuotojams - neprivaloma, bet rekomenduojame.
Metines vadovo veiklos ataskaitas - direktoriui.
Gyvenimo aprašymus (CV) - mokykla parašė nedės.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kabineto numerį - mokykla parašė nėra.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Pareigybės aprašus - visiems.
Kabineto numerį - mokykla parašė nėra.
Nuotraukas - neprivaloma, bet rekomenduojame.

Agnė Songailė
Audito nr. Data Kur Svarbumas Komentaras Pakomentavo
1 2023-09-30 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
b) Mobile navigacija
c) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
d) Banerius sukelti
e) Debugerį išjungti
 

Agnė Songailė
2 2023-09-30 Administracija Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys administracijos bei pagalbiniai darbuotojai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

--------------------

Pateikite administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):
Nuotraukas kitiems adm. darbuotojams - neprivaloma, bet rekomenduojame.
Metines vadovo veiklos ataskaitas - direktoriui.
Gyvenimo aprašymus (CV) - mokykla parašė nedės.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kabineto numerį - mokykla parašė nėra.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Pareigybės aprašus - visiems.
Kabineto numerį - mokykla parašė nėra.
Nuotraukas ​​​​​​​- neprivaloma, bet rekomenduojame.

Agnė Songailė
4 2023-09-30 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Klasę, kuriai vadovauja. Mokykla parašė: priskirs rugsėjo 1 dieną.
Pareigybės aprašymus. Mokykla parašė: priskirs rugsėjo 1 dieną.

Agnė Songailė
6 2023-09-30 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Agnė Songailė
7 2023-09-30 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai Agnė Songailė
9 2023-09-30 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Agnė Songailė
11 2023-09-30 Centro taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos funkcijas.

Agnė Songailė
19 2023-09-30 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Agnė Songailė
27 2023-09-30 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Agnė Songailė
32 2023-09-30 1,2% parama Rekomendacija Agnė Songailė
34 2023-09-30 Ugdymas Neutrali Agnė Songailė
35 2023-09-30 Ugdymo organizavimas Neutrali Agnė Songailė
41 2023-09-30 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote/kokiuose dalyvaujate.

 

Agnė Songailė
43 2023-09-30 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Agnė Songailė
44 2023-09-30 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Agnė Songailė
45 2023-09-30 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Agnė Songailė
46 2023-09-30 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Agnė Songailė
47 2023-09-30 Nuostatai Bendrieji reikalavimai Agnė Songailė
52 2023-09-30 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius/trūkstamus biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Agnė Songailė
53 2023-09-30 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai Agnė Songailė
54 2023-09-30 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Agnė Songailė
56 2023-09-30 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.

Agnė Songailė
62 2023-09-30 Konsultacinis-mokymo centras Neutrali Agnė Songailė
63 2023-09-30 Vizija, misija, vertybės ir tikslai Neutrali Agnė Songailė
68 2023-09-30 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Agnė Songailė
74 2023-09-30 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Agnė Songailė
77 2023-09-30 Versija neįgaliesiems Neutrali Agnė Songailė
78 2023-09-30 Svetainės medis Neutrali Agnė Songailė
79 2023-09-30 Apie konsultacinį-mokymo centrą Neutrali Agnė Songailė
80 2023-09-30 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Agnė Songailė
82 2023-09-30 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Agnė Songailė
83 2023-09-30 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Agnė Songailė
86 2023-09-30 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Agnė Songailė
87 2023-09-30 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti techninių/aptarnaujančių (ne pedagogų) darbuotojų, pvz. sargas, valytoja ir pan.:
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašą (tik dokumentą, be darbuotojų vardų, pavardžių ir parašų).

Mokykla parašė: visos pareigybinės bus atnaujintos rugsėjo mėnesį.

Agnė Songailė
104 2023-09-30 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Agnė Songailė
107 2023-09-30 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Agnė Songailė
114 2023-09-30 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Mokykla parašė: kad pateiks rugsėjo mėnesį.

Prašome pateikti
Už civilinę saugą atsakingą asmenį.
Civilinės saugos dokumentus -  tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Agnė Songailė
115 2023-09-30 Konsultacinio-mokymo centro simboliai Neutrali Agnė Songailė
116 2023-09-30 Tradiciniai renginiai Neutrali Agnė Songailė
118 2023-09-30 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Agnė Songailė
123 2023-09-30 Bendradarbiavimas Neutrali Agnė Songailė
125 2023-09-30 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali Agnė Songailė
129 2023-09-30 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Agnė Songailė
130 2023-09-30 Slapukų politika Neutrali Agnė Songailė
133 2023-09-30 Ugdymo aplinka Neutrali

Mokykla parašė: pateisk vėliau

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Agnė Songailė
145 2023-09-30 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Agnė Songailė
156 2023-09-30 Turinio auditas Neutrali Agnė Songailė
160 2023-09-30 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Agnė Songailė
161 2023-09-30 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai Agnė Songailė
162 2023-09-30 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai Agnė Songailė
163 2023-09-30 Savivalda Neutrali Agnė Songailė
165 2023-09-30 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Agnė Songailė
168 2023-09-30 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Agnė Songailė
171 2023-09-30 Priėmimas į konsultacinį-mokymą centrą Rekomendacija

Pateikite naujausią ir aktualią informaciją apie priėmimą į Jūsų švietimo įstaigą.

Agnė Songailė
172 2023-09-30 Centro metodinė taryba Bendrieji reikalavimai Agnė Songailė
174 2023-09-30 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai Agnė Songailė
175 2023-09-30 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Agnė Songailė
176 2023-09-30 Covid-19 Bendrieji reikalavimai

 

 

Agnė Songailė
177 2023-09-30 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai Agnė Songailė
178 2023-09-30 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai Agnė Songailė
179 2023-09-30 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai Agnė Songailė
180 2023-09-30 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai Agnė Songailė
181 2023-09-30 Pranešėjų apsauga Bendrieji reikalavimai Agnė Songailė
182 2023-09-30 ES finansuojami projektai Rekomendacija

Vykdytojas savo interneto svetainėje (jei tokią turi) privalo paskelbti informaciją apie įgyvendinamą projektą: įvardinti projekto tikslus, apibūdinti siekiamus rezultatus, naudą, nurodyti fondą, iš kurio projektas gavo finansavimą. Viešinant projektą savo interneto svetainėje, projekto vykdytojas turi naudoti pilnos versijos 2014–2020 m. ES fondų logotipą matomoje svetainės puslapio vietoje, kad atsidarius puslapį vartotojui aiškiai matytųsi, t. y. neslenkant puslapiu žemyn.

Mokykla parašė:  informacija bus pateikta prie projektinių veiklų.

Agnė Songailė
183 2023-09-30 Kiti projektai Neutrali

Įdėjau naujieną Mokytojų apklausos rezultatai, tai labai maži paveiksliukai https://vlauz.svetainesmokykloms.lt/lt/naujienos/projektine-veikla/2022/01/mokytoju-apklausos-rezultatai, turinys kopintas iš čia https://www.lauzikocentras.lt/veikla/projektai/sveika-mokykla

Agnė Songailė
192 2023-09-30 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Neutrali Agnė Songailė
193 2023-09-30 Vadovų darbotvarkė Neutrali Agnė Songailė
197 2023-09-30 Ekstremalių situacijų valdymo grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Agnė Songailė
198 2023-09-30 Centro veiklos kokybės įsivertinimas Neutrali Agnė Songailė
199 2023-09-30 Gydymo įstaigos Neutrali Agnė Songailė
200 2023-09-30 Informacija apie reorganizaciją Neutrali Agnė Songailė
201 2023-09-30 ES Erasmus plus "PAW" Neutrali Agnė Songailė
202 2023-09-30 „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena“ Neutrali Agnė Songailė
203 2023-09-30 "Šalin visus barjerus" Neutrali Agnė Songailė
204 2023-09-30 Sveika mokykla Neutrali Agnė Songailė
205 2023-09-30 Vilnius-700 Neutrali Agnė Songailė
206 2023-09-30 ,,Įveikiame kartu“ Neutrali Agnė Songailė
207 2023-09-30 Magnemathicts Neutrali

Gal galima padaryti mūsų psl., kad paveikslėlis rodytų papaudus atsidarytų pusl. kaip čia https://www.lauzikocentras.lt/veikla/projektai/magnemathics

Agnė Songailė
208 2023-09-30 Bendra informacija apie ugdymą Bendrieji reikalavimai

Pateiks struktūrą.

Agnė Songailė
209 2023-09-30 Darbo taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos funkcijas
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Agnė Songailė
210 2023-09-30 Vaiko raidos centro mokytojų darbo laikas Neutrali Agnė Songailė
211 2023-09-30 Onkohematologijos skyriaus mokytojų darbo laikas Neutrali Agnė Songailė
212 2023-09-30 Vilniaus psichiatrijos ligoninės vaikų ir paauglių skyriaus mokytojų darbo laikas Neutrali Agnė Songailė
213 2023-09-30 Infekcinių ligų skyriaus mokytoju darbo laikas Neutrali Agnė Songailė
214 2023-09-30 Vaikų neurologijos skyriaus mokytojų darbo laikas Neutrali Agnė Songailė
215 2023-09-30 Traumatologijos ortopedijos ir chirurgijos skyriaus mokytojų darbo laikas Neutrali Agnė Songailė
216 2023-09-30 Priklausomybės ligų vaikų ir jaunimo reabilitacijos skyriaus mokytojų darbo laikas Neutrali Agnė Songailė
218 2023-09-30 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys administracijos bei pagalbiniai darbuotojai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

--------------------

Pateikite administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):
Nuotraukas kitiems adm. darbuotojams - neprivaloma, bet rekomenduojame.
Metines vadovo veiklos ataskaitas - direktoriui.
Gyvenimo aprašymus (CV) - mokykla parašė nedės.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kabineto numerį - mokykla parašė nėra.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Pareigybės aprašus - visiems.
Kabineto numerį - mokykla parašė nėra.
Nuotraukas - neprivaloma, bet rekomenduojame.

Agnė Songailė