„Protection of Animal Welfare in school education“ pamokos

 

Erasmus plus programos projekto „Protection of animal welfare in school education“/PAW  („Gyvūnų gerovės apsauga mokykliniame ugdyme“) idėja kilo iš Europos konvencijos dėl ekonominiais tikslais laikomų gyvūnų apsaugos ir 2006-2010 metų gerovės veiksmų plano, siekiant plėtoti ir užtikrinti gyvūnų gerovę ir apsaugą ne tik Europos Sąjungoje, bet ir kitose pasaulio šalyse."

PAW projekto tikslai:

 • plėtoti tarptautinį organizacijų bendradarbiavimą ir stiprinti jų galimybes, įtraukiant organizacijas iš Graikijos, Ispanijos, Lenkijos, Lietuvos ir Šiaurės Makedonijos turinčias įvairiapusės patirties ir kompetencijų, atitinkančių skirtingus poreikius ir iššūkius.
 • skatinti vaikus nuo mažens mokytis rūpintis ir gerbti gyvūnus, remiantis ugdymo ekspertų įžvalgomis, kad tai gali turėti teigiamos įtakos tiek vaikams, tiek gyvūnams. RSPCA (2021 m.) apklausos duomenys rodo, kad dauguma mokytojų jau įtraukia gyvūnų priežiūros temas į pamokas.

Projektu taip pat siekiama skatinti empatiją ir užuojautą gyvoms būtybėms, nes tai prisideda prie asmeninio vaikų ir jaunimo tobulėjimo. Be to, ši iniciatyva taip pat galėtų padėti išspręsti kai kurias gyvūnų gerovės problemas, kurios šiuo metu turi nemažą įtaką gyvūnų gyvenimo kokybei, pavyzdžiui, nepriežiūra, aplinkos tarša ir žemės ūkio praktika. Šių gyvenimo įgūdžių lavinimas svarbūs ne tik asmeniniam vaikų tobulėjimui, bet ir visos bendruomenės gerovei."

PAW projekto uždaviniai – suteikti galimybę įvairioms organizacijoms mokytis vienoms iš kitų, stiprinti savo gebėjimus ir dirbti kartu gerinant gyvūnų apsaugą ir gerovę šalyse partnerėse. Taip pat siekiama įdiegti inovatyvias patirtis dalytis bendra patirtimi, kuri padės pagerinti projektų rezultatus vietos, regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis.

Projekto partneriai iš Graikijos (PFPO, ZOES ) parengė mokymo medžiagą 6-12 metų mokiniams mokymo programai įgyvendinti.

Mokymo programa ir pamokų planai yra pritaikyti siekiant supažindinti mokinius su etiniais klausimais, susijusiais su gyvūnų teisėmis ir apsauga, bei skatinti sąmoningą elgesį.

Temos ir pamokų planai gali būti pritaikyti pagal konkrečią temą ir mokinių gebėjimus bei poreikius.

2023 m. gruodžio 15 – 17 dienomis “5-oje pradinėje mokykloje „Theodoros Kastanos  (5th primary school Theodoros Kastanos“), Florinoje, Graikijoje, buvo organizuoti mokymai mokytojams. Mokomosios medžiagos rengėjai pristatė mokytojams medžiagą ir pavyzdines pamokas, parodančias, kaip optimaliai panaudoti visas priemones ir rekomendacijas dirbant su 6-12 metų mokiniais.

Vienas projekto uždavinių pravesti 10 pamokų, naudojant parengtą mokymo medžiagą, mažiausiai 25 mokiniams.

Dalyvavę mokymuose 5-oje Florinos pradinėje mokykloje Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro mokytojai, grįžę dalijosi patirtimi su kolegomis. Po vietos mokymų kolegoms, centre pradėtos vesti pilotinės pamokos apie gyvūnų gerovės apsaugą. Mokytojai pasitelkdami parengtą mokymo medžiagą vedė pamokas įvairiomis temomis apie gyvūnų gerovės apsaugą, stebėjo mokinių susidomėjimą ir įsitraukimą į veiklą. Aktyvus mokinių dalyvavimas atskleidė, kokia svarbi yra gyvūnų gerovės apsaugos tema.

Lapė per stereotipus (2024-01-17)


Jūra yra mūsų namai, 2 pamokos (2024-01-29)

Penkios gyvūnų laisvės (2024-02-08)

Lapė ir mažasis princas (2024-02-13)

Gyvūnai iš skaičių (2024-02-14)

Gyvūnų kūno kalba (2024-02-27)

Pasiklydęs šou (2024-03-01)

Atnaujinta: 2024-03-04
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30