Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinis-mokymo centras, vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2023 m. I pusmetis 2024-04-17 08:09:50 18.5 KB
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinis-mokymo centras, vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2023-2024 m. I pusmetis 2024-04-17 08:09:50 221.91 KB
2023-2024 ir 2024-2025 mokslo metų ugdymo planas 2024-04-17 08:09:50 291.4 KB
2020-2021 m. m. vaiko gerovės komisijos veiklos planas I pusmečiui 2024-04-17 08:09:50 116.76 KB
2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų ugdymo planas 2024-04-17 08:09:50 667.55 KB
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro tarybos veiklos planas 2023 m. 2024-04-17 08:09:50 37.5 KB
Gamtos, visuomeninių ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės 2023 m. I pusmečio veiklos planas 2024-04-17 08:09:50 21.26 KB
Gamtos, visuomeninių ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės 2023-2024 m. I pusmečio veiklos planas 2024-04-17 08:09:50 217.3 KB
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro tarybos veiklos planas 2022 m. 2024-04-17 08:09:50 36.5 KB
Kalbų, dorinio ir pradinio ugdymo metodinės grupės 2023 I pusmečio darbo planas 2024-04-17 08:09:50 161.12 KB
Kalbų, dorinio ir pradinio ugdymo metodinės grupės 2023-2024 I pusmečio darbo planas 2024-04-17 08:09:50 436.16 KB
2019-2020 m. m. veiklos planas 2024-04-17 08:09:50 113.5 KB
2020-2021 m. m. I pusmečio veiklos planas 2024-04-17 08:09:50 148.83 KB
2022 metų veiklos planas 2024-04-17 08:09:50 20.89 KB
2023-2024 m.m. I pusmečio veiklos planas 2024-04-17 08:09:50 179.48 KB
2024 metų veiklos planas 2024-04-17 08:09:50 198.33 KB
2019-2020 m. m. metodinės tarybos veiklos programa 2024-04-17 08:09:50 70.5 KB
2023-2024 m. m. metodinės tarybos veiklos planas I pusmetis 2024-04-17 08:09:50 228.07 KB
2018-2022 m. m. strateginis planas 2024-04-17 08:09:50 288.61 KB
2019-2020 m. m. gamtos, socialinių ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės darbo planas 2024-04-17 08:09:50 24.53 KB
2023-2027 m. m. strateginis planas 2024-04-17 08:09:50 341.24 KB
2020-2021 m. m. ugdymo planas 2024-04-17 08:09:50 294.58 KB
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinis-mokymo centras metodinės tarybos veiklos planas 2023 m. I pusmetis 2024-04-17 08:09:50 24.55 KB
2019-2020 m. m. kalbų, dorinio ir pradinio ugdymo metodinės grupės darbo planas 2024-04-17 08:09:50 92 KB
2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2024-04-17 08:09:50 298.13 KB
Mėnesio veiklos planai
2024 birželio mėnesio veiklos planas 2024-06-11 11:08:56 159.69 KB
2024 gegužės mėnesio veiklos planas 2024-06-11 11:06:46 410.08 KB
2024 balandžio mėnesio veiklos planas 2024-06-11 11:06:46 409.5 KB
2024 kovo mėnesio veiklos planas 2024-06-11 11:06:46 152.31 KB
2024 vasario mėnesio veiklos planas 2024-06-11 11:06:46 405.02 KB
2024 sausio mėnesio veiklos planas 2024-06-11 11:06:46 407.08 KB
2023 gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-06-11 11:06:46 431.42 KB
2023 lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-06-11 11:06:46 165.79 KB
2023 spalio mėnesio veiklos planas 2024-06-11 11:06:46 415.58 KB
2023 rugsėjo mėnesio veiklos planas 2024-06-11 11:06:47 150.19 KB
Kitos ataskaitos
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro 2021 metų veiklos ataskaita 2023-05-09 14:28:32 52.17 KB
2019-2020 m. m. bendroji centro veiklos ataskaita 2023-05-09 14:28:32 330.13 KB