Darbo užmokestis

Vilniaus Jono Laužiko konsultacinis-mokymo centras darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2023 metus

Pareigybės pavadinimas 2022 m. 2023 m. I ketv.
Suma, Eur. Darbuotojų skaičius Suma, Eur.
Bibliotekininkas *   *
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 846 2 1162
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams * 1 *
Direktorius * 1 *
IT specialistas * 1 *
Mokytojas 1457 17 1875
Sekretorius * 1 *
Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas * 1 *
Valytojas 110 2 126

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.

Atnaujinta: 2023-10-10
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 12.55 – 13.40
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30