Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2023-2024 ir 2024-202 mokslo metų ugdymo planas 2023-09-11 14:05:26 291.4 KB
2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų ugdymo planas 2023-09-11 14:04:26 667.55 KB
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinis-mokymo centras, vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2023 m. I pusmetis 2023-09-11 14:04:26 18.5 KB
2020-2021 m. m. vaiko gerovės komisijos veiklos planas I pusmečiui 2023-09-11 14:04:26 116.76 KB
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro tarybos veiklos planas 2023 m. 2023-09-11 14:04:26 37.5 KB
Kalbų, dorinio ir pradinio ugdymo metodinės grupės 2023 I pusmečio darbo planas 2023-09-11 14:04:26 161.12 KB
Gamtos, visuomeninių ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės 2023 m. I pusmečio veiklos planas 2023-09-11 14:04:26 21.26 KB
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro tarybos veiklos planas 2022 m. 2023-09-11 14:04:26 36.5 KB
2022 metų veiklos planas 2023-09-11 14:04:26 20.89 KB
2018-2022 m. m. strateginis planas 2023-09-11 14:04:26 288.61 KB
2020-2021 m. m. ugdymo planas 2023-09-11 14:04:26 294.58 KB
2020-2021 m. m. I pusmečio veiklos planas 2023-09-11 14:04:26 148.83 KB
2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2023-09-11 14:04:26 298.13 KB
2019-2020 m. m. veiklos planas 2023-09-11 14:04:26 113.5 KB
2019-2020 m. m. metodinės tarybos veiklos programa 2023-09-11 14:04:26 70.5 KB
2019-2020 m. m. kalbų, dorinio ir pradinio ugdymo metodinės grupės darbo planas 2023-09-11 14:04:26 92 KB
2019-2020 m. m. gamtos, socialinių ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės darbo planas 2023-09-11 14:04:26 24.53 KB
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinis-mokymo centras metodinės tarybos veiklos planas 2023 m. I pusmetis 2023-09-11 14:04:26 24.55 KB
Kitos ataskaitos
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro 2021 metų veiklos ataskaita 2023-05-09 14:28:32 52.17 KB
2019-2020 m. m. bendroji centro veiklos ataskaita 2023-05-09 14:28:32 330.13 KB