Vizija, misija, vertybės ir tikslai

Vizija

Centras – nuolat kuriama, moderni, pakanti nuomonių ir požiūrių įvairovei gydymo įstaigų mokykla, plėtojanti tvarų visų bendruomenės narių bendradarbiavimą, siekianti užtikrinti besigydančio mokinio emocinį saugumą, sudaranti geriausias ugdymosi sąlygas.

Misija

Ugdyti besigydančius mokinius pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas saugioje, jaukioje ir modernioje mokymo(si) aplinkoje, siekiant padėti kiekvienam įgyti gebėjimų, reikalingų nuolat kintančiame pasaulyje.

Vertybės

 • Nuolatinis mokymasis ir įgytų kompetencijų tobulinimas
 • Bendruomeniškumas
 • Tradicijų puoselėjimas
 • Atsakomybė
 • Pagarba

Tikslai

 1. Kurti saugią, modernią ir motyvuojančią ugdymo(si) aplinką.
 2. Užtikrinti geriausias ugdymo(si) galimybes visiems besigydantiems mokiniams.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30