Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Biudžetinės įstaigos Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro nuostatai 2020 m. 2023-05-09 14:21:29 8.9 MB
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro nuostata 2015 m. 2023-05-09 14:21:29 229.32 KB
Tvarkų aprašai
Įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašo tvirtinimo 2020 m. 2023-05-09 14:20:57 84 KB
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2018 m. 2023-05-09 14:29:17 26.39 KB
Biudžetinės įstaigos Vilniaus Santariškių konsultacinio-mokymo centro reorganizavimo sąlygų aprašas 2020 m. 2023-05-09 14:31:25 3.64 MB
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2020 m. 2023-05-09 14:31:18 108.53 KB
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašas 2020 m. 2023-07-14 15:16:56 144.33 KB
LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 24d įsakymas Nr.V-1405 "Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 įsakymo nr.v1405 dėl mokymo stacionarinėje sveikatos priežiūros įstaigoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo" 2020 m. 2023-05-09 14:20:57 137.3 KB
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2023 m. 2024-03-26 10:16:11 204.42 KB
Ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus Jono Laužiko konsultaciniame-mokymo centre aprašas 2020 m. 2023-05-09 14:20:57 100.46 KB
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro vidaus darbo tvarkos aprašas 2019 m. 2023-05-09 14:20:57 421.17 KB
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. i-1489 35 straipsnio pakeitimo įstatymas 2016 m. 2023-05-09 14:20:57 227.63 KB
Dėl mokymo ligoninių mokyklose (Ligoninių klasėse) 2017 m. 2023-05-09 14:20:57 204.65 KB
Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašas 2012 m. 2023-05-09 14:20:57 119.8 KB
Taisyklės
Bibliotekos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2021 m. 2023-05-09 14:21:17 51 KB
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų)asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020 m. 2023-07-14 15:16:56 200.08 KB
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020 m. 2023-07-14 15:16:56 217.98 KB
Bibliotekos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2021 m. 2023-06-13 22:30:42 51 KB
Priėmimas į konsultacinį-mokymo centrą
Mokymosi sutartis 2024-03-20 10:59:29 95.78 KB
Asmenų priėmimo į Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centrą mokytis tvarka 2018 m. 2023-06-23 11:38:02 92.81 KB
Pareigybių aprašymai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30