Dokumentai
Taisyklės Atnaujinta Dydis
Bibliotekos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2021 m. 2023-05-09 14:21:17 51 KB
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų)asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020 m. 2023-07-14 15:16:56 200.08 KB
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020 m. 2023-07-14 15:16:56 217.98 KB
Bibliotekos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2021 m. 2023-06-13 22:30:42 51 KB