Vis sparčiau plintant omikron atmainai, bus taikomos priemonės, užtikrinsiančios gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų tęstinumą

 • Paskelbė : Mindaugas
 • Paskelbta: 2022-01-24
 • Kategorija: Aktualijos

Nuo sausio 24 d. įsigalioja naujas algoritmas, kuris bus taikomas gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas atliekantiems darbuotojams. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, įvertinusi dėl COVID-19 viruso omikron atmainos sparčiai didėjančius sergamumo rodiklius šalyje bei vis didėjantį asmenų, esančių izoliacijoje, skaičių, ėmėsi priemonių, kurios užtikrintų nepertraukiamą gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų atlikimą. Kartu su valstybės institucijomis ir savivaldybėmis buvo išskirtos grupės gyvybiškai svarbių sričių darbuotojų, kurie savo funkcijas gali atlikti tik fiziniu būdu, ir jiems parengtos specialios izoliacijos, testavimo ir apsaugos priemonių dėvėjimo taisyklės.  

„Kartu su savivaldybių, valstybinių institucijų bei įmonių vadovais ieškojome būdų, kaip galėtume užtikrinti visų svarbiausių valstybės funkcijų atlikimą, vis sparčiau plintant virusui: atsižvelgėme į sveikatos ekspertų rekomendacijas, prognozuojamus užsikrėtimo COVID-19 skaičius, analizavome užsienio šalių patirtis ir įvertinome kritines paslaugas teikiančių įstaigų bei įmonių duomenis“, – pažymėjo Vyriausybės kanclerė Giedrė Balčytytė.  

Šios priemonės turėtų apsaugoti nuo galimų didelių COVID-19  protrūkių gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas atliekančiose įstaigose bei įmonėse.

Nors imtasi apsaugos priemonių, išlieka pavojus, kad dėl didžiulio ligos plitumo vienu metu apsikrės visi tam tikras esmines funkcijas atliekantys darbuotojai. Siekiant išvengti situacijų, kai dėl ligos protrūkio bus neįmanoma atlikti gyvybiškai svarbių funkcijų (pvz., likviduoti šilumos tinklų avarijos), organizacijos turi parengti veiklos tęstinumo planus, kurie užtikrintų papildomą apsaugą kontaktinį darbą dirbantiems ir gyvybines funkcijas atliekantiems darbuotojams, taip pat veiklos tęstinumą, jei šiems darbuotojams prireiks izoliuotis. Organizacijos taip pat turi pasirengti pritraukti papildomų darbuotojų.

Nuo sausio 24 d. įsigalioja naujas izoliacijos algoritmas, taikomas visiems gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas atliekantiems darbuotojams, kurie negali savo funkcijų atlikti nuotoliniu būdu. Naujas izoliacijos algoritmas numato izoliacijos išimtį – gyvybiškai svarbių valstybės sričių darbuotojai, turėję kontaktą su užsikrėtusiu COVID-19, izoliuotis neprivalės, bet turės testuotis iškart po kontakto. Antrą kartą reikės testuotis praėjus 48-72 val. po pirmojo testo, trečią kartą – praėjus 48 val. po antrojo testo.

Naujos izoliavimo taisyklės nustato išimtį tais kritiniais atvejais, jei COVID-19 vienu metu apsikrės tiek gyvybiškai svarbias funkcijas atliekančių darbuotojų, kad jų nebus kuo pakeisti ir taps neįmanoma šias funkcijas atlikti. Darbuotojai, sergantys besimptome ligos forma (t. y. tik tie darbuotojai, kurie puikiai jaučiasi, nors jų testas rodo apsikrėtimo faktą), galės atlikti savo funkcijas dėvėdami apsaugos priemones. Tokiems atvejams numatytos specialios apsaugos priemonės, užtikrinančios, kad šie darbuotojai neapkrėstų savo kolegų ir klientų. Ar (ir kada) būtų pritaikytas šis izoliacijos algoritmo lygmuo, spręs gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas atliekančių darbuotojų darbdaviai – įstaigų, organizacijų ar įmonių vadovai.

Siekiant užtikrinti gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų  nepertraukiamumą, bus koordinuotai suteikiamos asmens apsaugos ir COVID-19 ligos protrūkio valdymo priemonės (greitieji antigenų testai, respiratoriai), reikalingos maksimaliam saugumui užtikrinti. Gyvybiškai svarbių sričių darbuotojams, darbo metu turintiems kontaktą su trečiaisiais asmenimis, privaloma dėvėti FFP2 ar KN95 lygio respiratorius.  

Vyriausybės kanceliarija aktyviai bendradarbiaus su gyvybiškai svarbių valstybės sektorių atstovais – nustatys poreikius ir koordinuos pasirengimą tol, kol pandemijos banga atslūgs. Bus nuolat stebima situacija tiek nacionaliniu, tiek savivaldybių lygmeniu ir prireikus imamasi papildomų priemonių šių funkcijų tęstinumui užtikrinti.

Gyvybiškai svarbi valstybės funkcija – valstybės funkcija, kurios neatliekant kyla grėsmė valstybės ir visuomenės saugumui bei stabilumui. Tai energetikos, sveikatos apsaugos, socialinio aprūpinimo, viešosios tvarkos ir vidaus saugumo užtikrinimas, susisiekimo, komunalinių ir kitų paslaugų teikimas. Šių sričių darbuotojai, kurių veiklos tęstinumo negalima užtikrinti dirbant nuotoliniu būdu, savo funkcijas gali atlikti tik fiziniu būdu. Kartu su valstybės institucijomis ir savivaldybėmis įvertinta, kad visoje Lietuvoje yra apie keliasdešimt tūkstančių (49 000) tokių darbuotojų.


Šiuo metu teikiame bendrą informaciją, ką daryti, jei ugdymo įstaigoje COVID-19 susirgo VAIKAS:

 1. Įpareigokite atsakingą komandą imtis veiksmų:
  1. sudaryti sąrašą asmenų, turėjusių didelės rizikos sąlytį bei užpildyti kitą informaciją pateiktą EXCEL lentelėje (pridėta) ir ją pateikti Visuomenės sveikatos biurui el. paštu: covidsusirgimas@vvsb.lt;
  2. priminti sergančiajam (jo atstovui) apie saviizoliacijos būtinybę;
  3. apie situaciją informuoti visą įstaigos bendruomenę bei atitinkamai artimą sąlytį turėjusius asmenis, pranešant apie atliekamus ir būsimus veiksmus, bei asmenis, į kuriuos galima kreiptis dėl situacijos;
  4. sudaryti sąrašą ugdymo įstaigos patalpų, kuriose sergantysis lankėsi. Pagal poreikį aptarti ir užsakyti patalpos (-ų) dezinfekciją, remiantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pateikta dezinfekcijos užsakymo tvarka (pridėta);
  5. pagal poreikį, gavus NVSC rekomendacijas, atšaukti masinius renginius ir imtis kitų apsaugos priemonių ugdymo įstaigos bendruomenėje. Dėl renginių galite pasikonsultuoti su NVSC el. paštu: vilnius@nvsc.lt.
 2. Informuokite Vilniaus miesto savivaldybės administraciją: https://forms.gle/wRsZsSoFG3LR4WUN6

Informacija, ką daryti, jei ugdymo įstaigoje COVID-19 susirgo DARBUOTOJAS:

 1. Sužinojus informaciją pirmiau iš darbuotojų negu NVSC, informuokite 12 val. bėgyje NVSC vilnius@nvsc.lt, nurodant susirgusio darbuotojo:
  1. vardą, pavardę;
  2. asmens kodą;
  3. telefono numerį;
  4. patvirtinto susirgimo COVID-19 tikslų laiką.
 2. įpareigokite komandą imtis veiksmų:
  1. sudaryti sąrašą asmenų, turėjusių didelės rizikos sąlytį bei užpildyti kitą informaciją pateiktą EXCEL lentelėje (pridėta) ir ją pateikti NVSC el. paštu: darbdaviams.vilnius@nvsc.lt (patiksliname, susirgus vaikui ir darbuotojui lentelės siunčiamos skirtingais el. paštais);
  2. priminti sergančiajam (jo atstovui) apie saviizoliacijos būtinybę;
  3. apie situaciją informuoti visą įstaigos bendruomenę bei atitinkamai artimą sąlytį turėjusius asmenis, pranešant apie atliekamus ir būsimus veiksmus, bei asmenis, į kuriuos galima kreiptis dėl situacijos;
  4. sudaryti sąrašą ugdymo įstaigos patalpų, kuriose sergantysis lankėsi. Pagal poreikį aptarti ir užsakyti patalpos (-ų) dezinfekciją, remiantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pateikta dezinfekcijos užsakymo tvarka (pridėta);
  5. pagal poreikį, gavus NVSC rekomendacijas, atšaukti masinius renginius ir imtis kitų apsaugos priemonių ugdymo įstaigos bendruomenėje. Dėl renginių galite pasikonsultuoti su NVSC el. paštu: vilnius@nvsc.lt.
 3. Informuokite Vilniaus miesto savivaldybės administraciją: https://forms.gle/wRsZsSoFG3LR4WUN6

DĖL PGR TYRIMO MOKINIAMS ATLIKIMO. Informuojame, kad visi mokiniai, gavę teigiamą kaupinio tyrimo rezultatą ar teigiamą savikontrolės tyrimo rezultatą (atlikus greitojo antigeno testą), yra laukiami Vilniaus mobiliajame punkte (Gerulaičio g. 1) atvykstant iš karto užsiregistravus (1808.lt, tel.: 1808) PGR tyrimui ir gavus patvirtinančią registracijos žinutę. Žinome šiuos rezultatus, planuojame srautus, tad esame pasirengę priimti šiuos mokinius nesvarbu, kokia data nurodyta registracijoje. Taip stengiamės, kad PGR rezultatai būtų gauti kuo greičiau ir mokykla žinotų, kokių veiksmų reikia imtis.  

Primename, kad didelės rizikos sąlytį (artimą sąlytį su COVID-19 atveju) turėjęs asmuo yra:

 • turėjus sąlytį su COVID-19 atveju jo užkrečiamumo periodu (72 val. laikotarpiu iki tol, kol atvejui pasireiškė simptomai, ir tęsiasi 10 d. nuo simptomų atsiradimo arba 72 val. laikotarpiu iki tepinėlio užsikrėtusiajam paėmimo ir 10 d. laikotarpiu nuo tepinėlio paėmimo, jei atvejui simptomai nepasireiškė);
 • turėjęs tiesioginį sąlytį su COVID-19 atveju iki 2 m atstumu ilgiau nei 15 min.;
 • turėjęs tiesioginį fizinį sąlytį (kontaktą) (pvz. spaudęs ranką);
 • turėjęs tiesioginį sąlytį be apsaugos priemonių su užkrėstais COVID-19 atvejo kūno skysčiais (pvz. sergantysis pakosėjo į veidą, plikomis rankomis liestos COVID-19 atvejo panaudotos vienkartinės nosinės ir pan.);
 • buvęs uždaroje aplinkoje (pvz. namuose, klasėje, posėdžių salėje ir pan.) su COVID-19 atveju ilgiau nei 15 min.

Kviečiame vadovautis algoritme nurodyta atnaujinta informacija dėl COVID-19.

Pateikiami aktualiausi pasikeitimai

 1. Nustatant didelės rizikos sąlytį su COVID-19 liga (koronoviruso infekcija) turėjusius asmenis, reikia skaičiuoti paskutinių 4 dienų laikotarpį (imtinai nuo simptomų pasireiškimo ar paskutinės kontakto dienos besimptomiu atveju) iki simptomų pasireiškimo arba iki teigiamo testo rezultato, jei atvejis besimptomis.
 2. Pasikeitė Excel lentelės forma dėl didelės rizikos sąlytį su sergančiu COVID–19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusių asmenų. Jeigu pildant Excel lentelės formą kylą klausimų, kviečiame kreiptis į NVSC pirminio informavimo grupės koordinatorių Žymantą Žandarą, tel. +370 645 947 44.
 3. Patiksliname, kad į Excel lentelės formą, neįtraukiami asmenys (pagal įsakymo Nr. V-352 algoritmus), jei jie:
 • pilnai vakcinuoti (prieš mažiau nei 90 dienų);
 • turi teigiamą serologinio tyrimo atsakymą (atlikta prieš mažiau nei 60 dienų);
 • asmenys persirgę COVID-19 (prieš mažiau nei 90 dienų);
 • asmenys nekontaktavę ir nelankę švietimo įstaigos grupėje, susirgusio Covid-19 liga (koronovirusino infekcija) užkrečiamumo laikotarpiu.
 1. Ugdymo įstaigos vadovas pildydamas anketą dėl COVID-19 ligos atvejo švietimo įstaigoje ir pateikdamas duomenis Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, neturi prikabinti Excel lentelės formos.
 2. Prašome vadovo informuoti apie patvirtintą susirgimą COVID-19 liga (koronaviruso infencija) NVSC per 12 val. – adresu  – vilnius@nvsc.lt nurodant:
 • kas susirgo – ugdytinis (vaikas) ar darbuotojas;
 • susirgusiojo vardą, pavardę, asmens kodą;
 • patvirtinto susirgimo COVID-19 tikslų laiką;
 1. Tik epidemiologui paprašius yra siunčiama ugdymo įstaigos parengta Excel lentelės formą.
Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Naujienų archyvas