Ugdymas


LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 35 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

MOKINIŲ MOKYMO STACIONARINĖJE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOJE IR NAMUOSE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

DĖL MOKYMO LIGONINIŲ MOKYKLOSE (LIGONINIŲ KLASĖSE)

UGDYMO PLANAS 2020-2021 M.M

UGDYMO PLANAS 2019-2020 M.M, 2020-2021 M.M

MOKINIŲ PRIĖMIMO MOKYTIS TVARKA

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO CENTRE APRAŠAS

Atnaujinta: 2020-12-10