Projektai

Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena“

      Šiais metais turime galimybę nemokamai dalyvauti šiuolaikiškų matematinių gebėjimų ugdymo ir pažangos stebėsenos projekte, finansuojamame Vilniaus miesto savivaldybės.

      Projekto tikslas - pagerinti 2, 3 ir 5 klasių mokinių matematikos mokymosi pasiekimus, naudojant pažangią matematikos mokymo(si) platformą ,,Eduten -Playground”.

      Ši platforma turi daug žaidybinių elementų, kurie kelia mokinių motyvaciją mokytis matematikos bei padeda mokytojui efektyviau dirbti.

 

        Sveika mokykla”

        Esame sveikatą stiprinanti mokykla.

        Šio projekto tikslas- stiprinti mokinių ir kitų centro bendruomenės narių fizinę, protinę ir dvasinę sveikatą bei bendradarbiaujant su gydymo įstaigų medicinos personalu, kurti integruotą, visapusišką sveikatą stiprinančią sistemą  bei sveikatai palankią aplinką.

        Bendromis visų pastangomis puoselėjama vaikų sveikata, formuojami gyvenimo įgūdžiai,  plėtojama veikla atsižvelgiant į vaiko raidos ypatumus.

 

       Vilnius-700”

        Centro projektas, skirtas  Vilniaus 700 metų jubiliejui.

Projekto tikslas - atskleisti  per pastaruosius penkerius metus (2019-2023) centro veiklos sričių ir temų turinį.

Rengiama  video medžiaga apie centro bendruomenės (mokinių, mokytojų, medikų) įsitraukimą į bendras įvairiapusiškas centro veiklas.

 

      Įveikiame kartu“

       Centre vykdoma ankstyvosios prevencijos programa ,,Įveikiame kartu“.

Užsiėmimų metu mokiniai ugdosi gebėjimus ieškoti išeičių, kurios padėtų pasijusti geriau, mokosi atpažinti ir ištaisyti netinkamą savo elgesį bei prašyti ir teikti pagalbą, mokosi, prireikus,  pasakyti ne.

Magnemathicts

    Esame Erasmus +, tarptautinio mokyklų strateginės partnerystės projekto ,,Magnemathicts“  su  Ispanijos (Madridas), Italijos (Bario) ir Suomijos (Oulu) mokyklomis dalyviai.  Tai daugiašalis projektas, skatinantis tarpmokykjlinį bendradarbiavimą, kuriant įdomias ir naudingas IT mokymo praktikas, skatinantis naujovių taikymą ir naudojimą ugdymo procese.

    Projekto susitikimas vyko Oulu mieste, mokykloje, kurioje mokosi elgesio, raidos, emocijų, dėmesio sutrikimų turintys vaikai ;  tik tai ne ligoninė, o mokykla tokiems vaikams. Jie mokosi klasėse po 5-6, turi mokytoją ir mokytojos padėjėją. Mokykloje vaikai vaikšto su kojinaitėmis, mokytojai - su basutėmis) Ryte mokytojai prie kavos susirenka, matyt, pasikalbėti apie mokinius ar dienos veiklas. Mokyklos valgykloje kasdien naujas, bet vienas patiekalas, pienas ir vanduo - ir mokiniai, ir mokytojai patys įsideda valgį, kartu pietauja. Lankėmės ir ligoninės mokykloje - besigydydami vaikai mokykloje praleidžia 3-4 h, ji yra atskiroje ligoninės pastato dalyje. Patiko ir profesinėje mokykloje, kuri skirta "sunkiems" paaugliams, joje daug dėmesio skiriama įtraukti vaikus į jiems įdomias veiklas (automobilių remontas, medžio dirbtuvės); mokykloje iki 19 paauglių. Visose mokymo įstaigose dirba daug jaunų žmonių (kartais suabejoji, ar tai mokinys, ar mokytojas:))


 „Sveikutis ir Ligutis aktyviai ir kūrybiškai stovyklauja“

 

Atnaujinta: 2021-05-18