Projektai

Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena“

 

       Nuo rugsėjo 1 d. tęsiamas projektas „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena“, kurio metu 3-ių, 4-tų ir 6-tų klasių mokiniai sistemingai ( kartą per savaitę) matematikos mokosi  Eduten Playground platformoje. Šioje platformoje daug žaidybinių elementų, naudojami dirbtinio intelekto, technologiniai metodai. Šia programa siekiame  mokinius sudominti matematika,   pagerinti mokinių matematikos mokymosi pasiekimus bei  palengvinti mokytojų darbą ugdant mokinių matematinius gebėjimus.

 

     

 
 

 

  "Šalin visus barjerus"

VILNIAUS JONO LAUŽIKO KONSULTACINIAME-MOKYMO CENTRE VYKDOMAS ES ERASMUS + PROGRAMOS  PROJEKTAS  NR. 2018-1-IT02-KA229-048374_2 „ŠALIN VISUS BARJERUS“ („LET'S PULL DOWN ALL BARRIERS“).

Projekto tikslas - naikinti atskirtį tarp žmonių, lavinti socialinius įgūdžius, stiprinti mokinių, patiriančių įvairių sunkumų, integraciją,  kovoti su patyčiomis, stiprinti toleranciją.

Projekto tikslams įgyvendinti pasirinkta neformalios  konkrečios veiklos, už kurias buvo atsakinga kiekvienos šalies mokykla.

Projektu siekta priartinti mokinius prie daugiakultūrinio bendradarbiavimo, skatinti pagrindinių Europos pilietiškumo kompetencijų ugdymą – gebėjimą bendrauti  užsienio kalba, skaitmeninę kompetenciją, mokymąsi mokytis, socialines ir pilietines kompetencijas, kultūrinį sąmoningumą ir saviraišką.

Projekte dalyvavo 5 mokyklos iš skirting ES šalių:

MOUSIKO SCHOLIO TRIKALON (Graikija)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'BACHELET- GALILEI" GRAVINA IN PUGLIA (Italija)

VILNIUS JONO LAUZIKO KONSULTACINIS MOKYMO CENTRAS (Lietuva)

LICEUL ANDREI MURESANU BRASOV (Rumunija)

 IES AL-ANDALUS (ARAHAL), SEVILLA (ispanija).

Projekte dalyvavo  15–18 metų amžiaus mokiniai, kurių daugelis yra iš nepalankių socialinių ir ekonominių šeimų, pavyzdžiui, imigrantai, patiriantys bendravimo ir kalbinius sunkumų, nepilnų šeimų ar bedarbių tėvų vaikai, kurie skiria mažai laiko savo vaikams; turintys specialiųjų poreikių ar rimtų sveikatos sutrikimų.

Šių metų rugpjūčio 18–20 d. vyko baigiamasis Erasmus+ projekto „Šalin visus barjerus“ („Let's Pull Down All Barriers“) partnerių susitikimas. Penkių šalių – Graikijos, Italijos, Ispanijos, Rumunijos ir Lietuvos – mokytojų komandos paskutinį kartą susitiko aptarti trejus metus trukusio projekto darbus, įvertinti ir apibendrinti įvairias, per visą projekto laikotarpį vykdytas veiklas. Pristatyti mokinių kūrybinio rašymo ir dailės darbai.

       

Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena“

      Šiais metais turime galimybę nemokamai dalyvauti šiuolaikiškų matematinių gebėjimų ugdymo ir pažangos stebėsenos projekte, finansuojamame Vilniaus miesto savivaldybės.

      Projekto tikslas - pagerinti 2, 3 ir 5 klasių mokinių matematikos mokymosi pasiekimus, naudojant pažangią matematikos mokymo(si) platformą ,,Eduten -Playground”.

      Ši platforma turi daug žaidybinių elementų, kurie kelia mokinių motyvaciją mokytis matematikos bei padeda mokytojui efektyviau dirbti.

 

        Sveika mokykla”

        Esame sveikatą stiprinanti mokykla.

        Šio projekto tikslas- stiprinti mokinių ir kitų centro bendruomenės narių fizinę, protinę ir dvasinę sveikatą bei bendradarbiaujant su gydymo įstaigų medicinos personalu, kurti integruotą, visapusišką sveikatą stiprinančią sistemą  bei sveikatai palankią aplinką.

        Bendromis visų pastangomis puoselėjama vaikų sveikata, formuojami gyvenimo įgūdžiai,  plėtojama veikla atsižvelgiant į vaiko raidos ypatumus.

 

       Vilnius-700”

        Centro projektas, skirtas  Vilniaus 700 metų jubiliejui.

Projekto tikslas - atskleisti  per pastaruosius penkerius metus (2019-2023) centro veiklos sričių ir temų turinį.

Rengiama  video medžiaga apie centro bendruomenės (mokinių, mokytojų, medikų) įsitraukimą į bendras įvairiapusiškas centro veiklas.

 

      Įveikiame kartu“

       Centre vykdoma ankstyvosios prevencijos programa ,,Įveikiame kartu“.

Užsiėmimų metu mokiniai ugdosi gebėjimus ieškoti išeičių, kurios padėtų pasijusti geriau, mokosi atpažinti ir ištaisyti netinkamą savo elgesį bei prašyti ir teikti pagalbą, mokosi, prireikus,  pasakyti ne.

Magnemathicts

    Esame Erasmus +, tarptautinio mokyklų strateginės partnerystės projekto ,,Magnemathicts“  su  Ispanijos (Madridas), Italijos (Bario) ir Suomijos (Oulu) mokyklomis dalyviai.  Tai daugiašalis projektas, skatinantis tarpmokykjlinį bendradarbiavimą, kuriant įdomias ir naudingas IT mokymo praktikas, skatinantis naujovių taikymą ir naudojimą ugdymo procese.

    Projekto susitikimas vyko Oulu mieste, mokykloje, kurioje mokosi elgesio, raidos, emocijų, dėmesio sutrikimų turintys vaikai ;  tik tai ne ligoninė, o mokykla tokiems vaikams. Jie mokosi klasėse po 5-6, turi mokytoją ir mokytojos padėjėją. Mokykloje vaikai vaikšto su kojinaitėmis, mokytojai - su basutėmis) Ryte mokytojai prie kavos susirenka, matyt, pasikalbėti apie mokinius ar dienos veiklas. Mokyklos valgykloje kasdien naujas, bet vienas patiekalas, pienas ir vanduo - ir mokiniai, ir mokytojai patys įsideda valgį, kartu pietauja. Lankėmės ir ligoninės mokykloje - besigydydami vaikai mokykloje praleidžia 3-4 h, ji yra atskiroje ligoninės pastato dalyje. Patiko ir profesinėje mokykloje, kuri skirta "sunkiems" paaugliams, joje daug dėmesio skiriama įtraukti vaikus į jiems įdomias veiklas (automobilių remontas, medžio dirbtuvės); mokykloje iki 19 paauglių. Visose mokymo įstaigose dirba daug jaunų žmonių (kartais suabejoji, ar tai mokinys, ar mokytojas:))


 

Atnaujinta: 2021-10-29