Veiklą reglamentuojančių dokumentų archyvas

2019-2020 M.M VEIKLOS PLANAS

2019-2020 M.M. METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PROGRAMA

2019-2020 M.M.KALBŲ, DORINIO IR PRADINIO UGDYMO METODINĖS GRUPĖS DARBO PLANAS

2019-2020 M.M.GAMTOS, SOCIALINIŲ IR TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ METODINĖS GRUPĖS DARBO PLANAS

2019-2020 M.M. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS
​​
2019-2020 M.M. BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS
​ 
2019-2020 M.M. BENDROJI CENTRO VEIKLOS ATASKAITA

Atnaujinta: 2020-10-22