Veiklą reglamentuojančių dokumentų archyvas

CENTRO NUOSTATAI

2019-2020 M.M VEIKLOS PLANAS

2019-2020 M.M. METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PROGRAMA

2019-2020 M.M.KALBŲ, DORINIO IR PRADINIO UGDYMO METODINĖS GRUPĖS DARBO PLANAS

2019-2020 M.M.GAMTOS, SOCIALINIŲ IR TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ METODINĖS GRUPĖS DARBO PLANAS

2019-2020 M.M. BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS
​ 
2020 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMAS DĖL NUOTOLINIO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO


2020-2021 I PUSMEČIO VEIKLOS PLANAS

2020-2021 M.M. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS I PUSMEČIUI

VIDAUS DARBO TVARKOS APRAŠAS

2019-2020 M.M. BENDROJI CENTRO VEIKLOS ATASKAITA


DIREKTORIAUS PAVADUOTOJŲ UGDYMUI EINAMŲJŲ 2021 METŲ UŽDUOTYS

BIBLIOTEKOS VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 

Atnaujinta: 2022-01-31