Veiklą reglamentuojančių dokumentų archyvas

CENTRO NUOSTATAI

2019-2020 M.M VEIKLOS PLANAS

2019-2020 M.M. METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PROGRAMA

2019-2020 M.M.KALBŲ, DORINIO IR PRADINIO UGDYMO METODINĖS GRUPĖS DARBO PLANAS

2019-2020 M.M.GAMTOS, SOCIALINIŲ IR TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ METODINĖS GRUPĖS DARBO PLANAS

2019-2020 M.M. BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS
​ 
2020 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMAS DĖL NUOTOLINIO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO

Atnaujinta: 2021-02-22