Veiklą reglamentuojantys dokumentai

2020 M. CENTRO NUOSTATAI

2018-2022 METŲ STRATEGINIS PLANAS

2020-2021 I PUSMEČIO VEIKLOS PLANAS

2020-2021 M.M. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS I PUSMEČIUI

VIDAUS DARBO TVARKOS APRAŠAS

2019-2020 M.M. BENDROJI CENTRO VEIKLOS ATASKAITA

2019 METŲ DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA

 

 

 

 

Atnaujinta: 2020-12-14