Administracija

Genovaitė Petrauskienė
Direktorė

Kontaktai:
Telefonas: +370 5 233 28 77; mob. +370 699 10671

Ramunė Stanevičienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kontaktai:
Telefonas: +370 5 233 2877; mob. +370 698 70774

Giedrė Kučauskaitė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kontaktai:
Telefonas: +370 5 233 2877; mob.+370 601 04616

Agnė Patejūnienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kontaktai:
Telefonas: +370 5 233 2877; mob. +370 686 85831

Kristina Ivanova
Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Kontaktai:
Telefonas: +370 5 233 2877, mob. +370 656 21321