Naujienos

Artėja   gražiausia pavasario, gamtos atbudimo šventė – šventos Velykos. Bažnytinio paveldo muziejaus  edukatorės pakvietė mokinius išgirsti įdomiausių istorijų apie šv. Velykas, šventės tradicijas, sužinoti apie margučių spalvų ir raštų reikšmes bei patiems nusimarginti gražiausių velykinių margučių!

 

    Šią vienintelę dieną metuose balandžio 1-ąją, Vilniaus universiteto biblioteka plačiai atveria duris visiems, kas nori savo akimis pamatyti MARTYNO MAŽVYDO "KATEKIZMO" ORIGINALĄ. Šia proga buvo suplanuota bendruomenės išvyka į Vilniaus universiteto biblioteką. Knyga išleista 1547 metais nei vieno nepaliko abejingo lietuvybei, lietuvių kalbai ir Lietuvos kultūrai.

    Kiekvienas žmogus turi daug pasirinkimų. Apie vieną iš jų mums papasakojo Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos VI-to kurso klierikas Dovydas. Jo pasirinkimas - tapti kunigu. Dovydas mielai aprodė seminariją, papasakojo jos istoriją ir pasidalijo savo potyriais. 
      Su kunigų seminarijoje esančios bibliotekos klodais mus supažindino bibliotekos direktorė Irena Aleksandravičienė. Ji teigė, kad šiuo metu bibliotekos fonde yra apie 46 000 fizinių vienetų įvairių dokumentų. Bibliotekoje yra Vatikane leidžiama knygų serija "Biblioteca di teologia contemporanea", kurioje spausdinami iškiliausių pasaulio teologų darbai. Skaitlingas ir turtingas Šventojo Rašto skyrius. Jame įvairiomis kalbomis, skirtingo laikmečio ir skirtingose pasaulio šalyse išleisti Šventojo Rašto tomai. Taip pat šioje bibliotekoje yra daug ir kitų idomių leidinių.

       Direktorė pakvietė visus naudotis bibliotekos paslaugomis.

       Mums tai buvo neeilinė išvyka, įdomi ir naudinga patirtis.

Bendruomenė aktyviai prisidėjo prie paramos Ukrainai, kurią inicijavo Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija.