Aktualijos

Europos ligoninių mokyklų mokytojų asocacija HOPE

  Visi Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro mokytojai dirba su specialiųjų poreikių ir skirtingomis ligomis sergančiais mokiniais. Mokytojai skiria didelį dėmesį naujų mokymo metodų paieškai ir kūrimui, siekiant padidinti mokinių mokymosi motyvaciją. Pedagogai suvokia savo misiją - kaip svarbu padėti skirtingomis ligomis sergančiam ar turinčiam įgimtų negalių vaikui. Vienas netradicinių mokymo ir mokymosi metodų, taikomų centre yra projektinė veikla. Siekiant išvengti socialinės izoliacijos, buvimo ligoninėje laikotarpiu mokiniai skatinami dalyvauti ir Europos Sąjungos remiamuose projektuose.  ES projekte „Šalin visus barjerus“  mokiniai turėjo galimybę išreikšti savo kūrybiškumą skirtingose meninėse dirbtuvėse – programavo, kūrė foto istorijas, susipažino su partnerių šalių literatūra, patys kūrė savo istorijas. Apie teigiamą projektinės veiklos ir kūrybinių mokymo metodų taikymo poveikį, dirbant su sergančiais vaikais,  projekto koordinatorė, anglų kalbos mokytoja Irma Vitukynaitė, pasidalijo estraipsnyje anglų kalba, Europos ligoninių mokyklų mokytojų asocacijos HOPE tinklapyje.

https://www.hospitalteachers.eu/hope-newsletter-april-2022
Ankstesni įrašai