Aktualijos

Velykinių kiaušinių marginimo kūrybinės dirbtuvės.

    Prieš Velykas besvarstant su mokiniais, kokia gi šios šventės prasmė, ką išties  švenčiame, susimąstėme ir vėl - tai kas gi pirma: višta ar kiaušinis? Į pagalbą mums atėjo Bažnytinio paveldo muziejaus darbuotojos, pavertusios klasę kūrybine laboratorija. Pakvipo vašku, paruoštuose  dažų indeliuose ėmė skleistis vaivorykštės spalvos. Viskas buvo parengta margučių dažymui, panaudojant ir vašką. Darbuotojos trumpai papasakojo, kaipgi vyks darbas, ir mokiniai ėmė kurti tikrus velykinius stebuklus. Visi kiaušiniai buvo skirtingai išgražinti. Vaikai džiaugėsi netikėtai gražiu rezultatu - ketino margučius padovanoti tėvams.

 

 

 

 

 
Ankstesni įrašai


    Šią vienintelę dieną metuose balandžio 1-ąją, Vilniaus universiteto biblioteka plačiai atveria duris visiems, kas nori savo akimis pamatyti MARTYNO MAŽVYDO "KATEKIZMO" ORIGINALĄ. Šia proga buvo suplanuota bendruomenės išvyka į Vilniaus universiteto biblioteką. Knyga išleista 1547 metais nei vieno nepaliko abejingo lietuvybei, lietuvių kalbai ir Lietuvos kultūrai.

    Kiekvienas žmogus turi daug pasirinkimų. Apie vieną iš jų mums papasakojo Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos VI-to kurso klierikas Dovydas. Jo pasirinkimas - tapti kunigu. Dovydas mielai aprodė seminariją, papasakojo jos istoriją ir pasidalijo savo potyriais. 
      Su kunigų seminarijoje esančios bibliotekos klodais mus supažindino bibliotekos direktorė Irena Aleksandravičienė. Ji teigė, kad šiuo metu bibliotekos fonde yra apie 46 000 fizinių vienetų įvairių dokumentų. Bibliotekoje yra Vatikane leidžiama knygų serija "Biblioteca di teologia contemporanea", kurioje spausdinami iškiliausių pasaulio teologų darbai. Skaitlingas ir turtingas Šventojo Rašto skyrius. Jame įvairiomis kalbomis, skirtingo laikmečio ir skirtingose pasaulio šalyse išleisti Šventojo Rašto tomai. Taip pat šioje bibliotekoje yra daug ir kitų idomių leidinių.

       Direktorė pakvietė visus naudotis bibliotekos paslaugomis.

       Mums tai buvo neeilinė išvyka, įdomi ir naudinga patirtis.

Bendruomenė aktyviai prisidėjo prie paramos Ukrainai, kurią inicijavo Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija.