Aktualijos

Išvyka į Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminariją ir joje esančią biblioteką.

 

    Kiekvienas žmogus turi daug pasirinkimų. Apie vieną iš jų mums papasakojo Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos VI-to kurso klierikas Dovydas. Jo pasirinkimas - tapti kunigu. Dovydas mielai aprodė seminariją, papasakojo jos istoriją ir pasidalijo savo potyriais. 
      Su kunigų seminarijoje esančios bibliotekos klodais mus supažindino bibliotekos direktorė Irena Aleksandravičienė. Ji teigė, kad šiuo metu bibliotekos fonde yra apie 46 000 fizinių vienetų įvairių dokumentų. Bibliotekoje yra Vatikane leidžiama knygų serija "Biblioteca di teologia contemporanea", kurioje spausdinami iškiliausių pasaulio teologų darbai. Skaitlingas ir turtingas Šventojo Rašto skyrius. Jame įvairiomis kalbomis, skirtingo laikmečio ir skirtingose pasaulio šalyse išleisti Šventojo Rašto tomai. Taip pat šioje bibliotekoje yra daug ir kitų idomių leidinių.

       Direktorė pakvietė visus naudotis bibliotekos paslaugomis.

       Mums tai buvo neeilinė išvyka, įdomi ir naudinga patirtis.
Ankstesni įrašai


Bendruomenė aktyviai prisidėjo prie paramos Ukrainai, kurią inicijavo Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija.