Aktualijos

Programos „Įveikiame kartu“ užsiėmimas mokiniams „Mūsų emocijos. Pyktį nugalėk džiaugsmu“

 

Pyktį nugalėk džiaugsmu

Emocijos – tiesioginis aplinkos reiškinių ir situacijų išgyvenimas. Jos atspindi žmogaus santykį su kai kuriais objektais tam tikru metu ir tam tikromis aplinkybėmis, taigi jos yra situaciniai išgyvenimai.

Mes turime aiškias etiketes visoms emocijoms tokioms kaip pyktis, liūdesys, džiaugsmas, tačiau kiekvieno mūsų patirtis su šiomis emocijomis yra skirtinga.

Prevencinės veiklos tikslai ir uždaviniai:

1. Padėti mokiniams atpažinti savo emocijas - baimę, pyktį, džiaugsmą, liūdesį.

2. Išmokyti mokinius kontroliuoti savo emocijas.

3. Žaidybine forma, per pokalbius, praktines užduotis suteikti mokiniams žinių, kaip valdyti savo emocijas.

Atlikę visas užduotis,  nupiešę savo emocinę būseną, mokiniai suprato, jog veidas yra mūsų emocijų veidrodis, jog baimę gali įveikti drąsa, pyktį – džiaugsmas.

Ir pabaigai: jausmai ir emocijos – tai didžiulis lobis, tik reikia išmokti juos atrasti, pastebėti ir tinkamai naudotis gyvenime.

 

„ĮVEIKIAME KARTU “ – „Mūsų emocijos. Pyktį nugalėk džiaugsmu“ prevencinė veikla su pradinio ugdymo mokytojomis Kristina ir Jolanta.

 
Ankstesni įrašai


 

        Kalendorinės vasaros pradžią žymi smagi šventė „VAIKŲ DIENA“. Vaikai kiekvieną dieną mus žavi drąsa, nesibaigiančia energija, darbštumu,  tikrumu ir nuoširdumu. Norime, kad kiekvienas vaikas galėtų džiaugtis nerūpestinga vaikyste, kurioje būtų gausu svajonių, žaidimų ir juoko. 

Šią dieną vaikai džiaugėsi neįprasta pažintimi su Vilniumi.

 

,,O kartą aš iki vakaro išbuvau prie upės, užsižiūrėjęs į nuskendusius debesis. Jie buvo balti, išdraikyti, ir žydrose jų properšose aš mačiau savo paties mintis, liūdnas ir nereikalingas... Ąžuolų viršūnės dar tebedegė saulėje, tik upės slėnis jau buvo juosvas. Po smakru tebejutau šiltą smėlį. Man pasirodė, kad kažkas – tylus ir didelis – guli po ąžuolais šalia manęs. Gal tas gražus vasaros vakaras….”

R.Granauskas

      Mokinių pavasario atostogų metu lankėmės labiausiai reprezentuojančiame ir simboliškame Lietuvos istoriniame pastate – Valdovų rūmuose. Kai kuriems tai buvo pirmas apsilankymas šiuose rūmuose. Pirmoje ekskursijos dalyje pasivaikščiojome po įspūdingą archeologinį rezervatą, apžiūrėjome išlikusius autentiškus mūrus ir šioje teritorijoje aptiktus unikalius radinius. Ekskursiją tęsėme menėse ir privačiuose valdovų apartamentuose su atkurtais istoriniais vėlyvosios Gotikos, Renesanso ir ankstyvojo Baroko interjerais. Visus sužavėjo gobelenų istorija ir krosnių koklių meninė puošyba. Pabaigoje pakilome į rūmų bokšto apžvalgos aikštelę, nuo kurios atsivėrė nuostabi Vilniaus – valdovų miesto – panorama.
     Apsilankymas Lietuvos istorijos širdyje pakylėja, nustebina ir nepalieka abejingų.

Štai Velykos jau atėjo,

Aleliuja suskambėjo.

Žmonės skausmo daug iškentę,

Džiaugias Meilės, Taikos švente.

             (iš giesmės)

 

Stendą rengė bibliotekininkė Aušra Cibienė

 

KOVAS – SĄMONINGUMO DIDINIMO MĖNUO BE PATYČIŲ 2021

Patyčios

Viena iš ypač skaudžių problemų mokyklose – patyčios. Patyčios – tai nuolatinis fizinės ar psichologinės jėgos panaudojimas, sąmoningai siekiant sužeisti ar įskaudinti kitą asmenį, kuris negali ir nemoka savęs apginti. Vaikams svarbu mokytis atpažinti patyčias, nusiteikti nesityčioti iš kitų, rasti tinkamas išeitis, kai tyčiojamasi iš tavęs ar kito.

Šiandien pamėginome su mokiniais atsakyti į klausimą, kaip reikia elgtis, kad visi jaustųsi gerai.

 

 Užduotėlė „Be patyčių“

 

Veiklos tikslas - mokytis pastebėti atpažinti patyčias, ugdyti pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimų gebėjimus, užkirsti kelią patyčioms, smurtui, gerinti bendrą emocinę vaiko savijautą ir skatinti pagarbius ir draugiškus vaikų tarpusavio santykius.

Paklausiau mokinių nuomonės:

- kaip jaučiasi tas, iš kurio tyčiojamasi?

- kaip jaučiasi tas, kuris tyčiojasi?

- kodėl, kas nors tyčiojasi iš kito?

Parodžiau mokiniams „Elgesio be patyčių taisykles.

Parengė   Kristina Ivanova, Jolanta Grikštienė