Mokiniams

VIDAUS DARBO TVARKOS IR ELGESIO TAISYKLĖS MOKINIAMS
 
1. Mokinio pamokų lankymas:
1.1. į pamokas ateina pagal tvarkaraštį;
1.2. nevėluoja.
2. Mokinio elgesys pamokoje:
2.1 susikaupia ir dirba pamokų metu;
2.2. brangina savo ir kitų laiką;
2.3. stengiasi, siekia būti pažangus moksle;
2.4. gerbia save ir kitus;
2.5. stengiasi sudrausminti save, kad atliktų užduotį, tinkamai elgiasi.
3. Mokinio elgesys laisvu nuo pamokų metu:
3.1. drausmingas;
3.2. globoja mažesnius;
3.3. ligoninėje ir jos teritorijoje nerūko, nevartoja alkoholio;
3.4. nebūna abejingas matydamas žiaurumą, kito žmogaus niekinimą;
3.5. nesikeikia, nevartoja necenzūrinių žodžių.
4. Mokinio santykiai su mokytojais ir draugais:
4.1. gerbia mokytojus, medicinos darbuotojus;
4.2. draugiškas;
4.3. prisiima atsakomybę už savo poelgį;
4.4. mokosi nepasiduoti neigiamai įtakai;
4.5. gražiai bendrauja su mokiniais, suaugusiaisiais ir medikais.
5. Mokinio apranga:
5.1. rengiasi tvarkingais ir švariais rūbais.
6. Ligoninės turtas:
6.1 saugo ligoninės ir mokyklos turtą;
6.2. tyčinis ligoninės turto gadinimas netoleruotinas;
6.3. netyčia sugadinęs sutaiso arba atlygina žalą.
7. Mokinio elgesys visuomenėje:
7.1. kultūringai elgiasi ne tik ligoninėje ir mokykloje, bet ir visuomenėje.

Atnaujinta: 2020-03-06