Apie mus

Centras - tai moderni, reaguojanti į visuomenės poreikius ugdymo įstaiga besigydantiems vaikams, kuri padeda kiekvienam besigydančiam vaikui pagal jo psichines ir fizines galias siekti ugdymosi pažangos, moko mokytis, kad pasveikęs sėkmingai galėtų tęsti mokymąsį savojoje mokykloje.

 

Centro misija

Ugdyti besigydančius mokinius pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas saugioje, jaukioje ir modernioje mokymo(si) aplinkoje, siekiant padėti kiekvienam įgyti gebėjimų, reikalingų nuolat kintančiame pasaulyje.
 

Centro vizija

Centras – nuolat kuriama, moderni gydymo įstaigų mokykla, siekianti užtikrinti besigydančio mokinio emocinį saugumą, individualią asmeninę pažangą ir visų bendruomenės narių partnerystę.
 

Vertybės

  • Nuolatinis mokymasis ir įgytų kompetencijų tobulinimas;
  • Partnerystė;
  • Tradicijų puoselėjimas;
  • Atsakomybė;
  • Atvirumas.

Atnaujinta: 2022-03-02